Företaget

Information & Affärsidé

Lingbo Verkstäder AB

Vi har vår svets och mekaniska verkstad i Lingbo som ligger på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland i Ockelbo kommun.

Affärsidé

Lingbo Verkstäder AB skall vara en kvalificerad leverantör som med hög utvecklad kompetens och erfarenhet utför service, reparationer, underhåll, tillverkning och nymontage åt kraft- värme- och pappersindustrin.

Med företaget skall vi genomföra såväl stora som små projekt samt erbjuda effektiva underhållskoncept. Vi ska vara flexibla, kostnadseffektiva, ha korta beslutsvägar, fatta snabba beslut och vara lättillgängliga.

Även om vi engagerar oss särskilt starkt i mellan Sverige, så jobbar vi i hela skandinavien. Det skall helt enkelt vara lätt att snacka med Lingbo Verkstäder AB.